Voorstellen

Mr. Barbara Klunder

Mr. Barbara Klunder studeerde Internationaal en Europees Recht aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Daarnaast specialiseerde zij zich in mensenrechten en criminologie. Ook studeerde ze een half jaar aan de Université de Poitiers in Frankrijk.

Na haar studie was zij eerst werkzaam als gerechtssecretaris bij de Rechtbank Zutphen. Dit was voor ongeveer anderhalf jaar. Al gauw besloot zij de advocatuur in te gaan. Ze begon als juridische medewerker op een advocatenkantoor, Rotshuizen Geense advocaten, in Leeuwarden. Daarnaast behaalde zij ook de benodigde vakken Nederlands recht.

In 2003 werd zij beëdigd als advocate. Dit was ook in Leeuwarden. Al snel legde ze zich toe op het strafrecht. Zij ging zich hierin specialiseren en volgde de specialisatie-opleiding Strafrecht aan het Willem Pompe instituut in Utrecht. Na het behalen hiervan werd zij lid van de NVSA (de Nederlandse Vereniging voor Strafrecht Advocaten).

Vanaf 2011 is zij werkzaam als strafrechtadvocate in Amsterdam. Na eerst bij Schmidt & Rutten advocaten werkzaam te zijn geweest, is zij op 1 januari 2016 voor haarzelf begonnen met Advocatenkantoor Klunder. Vanaf toen werkte ze samen met KKNM advocaten. Zij heeft zich inmiddels aangesloten bij KKNM Advocaten als partner.

Zij behandelt allerlei strafzaken van uiteenlopende aard. Zij verdedigt in beginsel uitsluitend verdachten in strafzaken en mensen die een TBS maatregel dreigen te krijgen dan wel opgelegd hebben gekregen. Ook heeft zij zich toegelegd op het jeugdrecht. Dit betekent dat zij ook jeugdigen bijstaat die een PIJ-maatregel dreigen te krijgen of op gelegd hebben gekregen.

Lidmaatschappen en specialisaties

 • Lid van de NVSA Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten
 • Lid van de Vereniging van TBS advocaten.

Barbara Klunder heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 • Internationaal Strafrecht
 • Vermogens- en geweldsdelicten
 • Zedenzaken
 • Fraude / oplichting
 • Wegenverkeerswet
 • Opiumwet
 • Wet wapens en munitie
 • TBS
 • Uit- en overleveringszaken
 • Jeugdstrafrecht
 • PIJ
 • Overig commuun strafrecht

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te halen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

OVERZICHT ZAKEN

Ter toelichting van haar praktijk en de diversiteit van haar zaken een overzicht van de zaken waarin zij als raadsvrouwe cliënt(e) bijstand verleende:
 • hamermoord
 • babymoorden
 • Internationale vrouwenhandelzaken en internationale  drugszaken
 • mega fraude en witwaszaak
 • dubbele kindermoord
 • terrorisme zaken
 • ontvoering
 • blokkeerfries

Financieel & contact

Mevrouw Klunder werkt ook op basis van gefinancierde rechtshulp. Als u hiervoor in aanmerking komt, bent u alleen de eigen bijdrage verschuldigd, maar hoeft u niet het uurtarief te betalen. Op de site van de raad voor rechtsbijstand www.rvr.org vindt u alle benodigde informatie hierover en uiteraard legt mevrouw Klunder u dit ook graag uit.

Als u boven de inkomens- en vermogensgrens zit, kunt u met haar afspraken maken over het uurtarief of bijvoorbeeld een vaste prijsafspraak maken, zodat u weet waar u aan toe bent.

Wanneer u twijfelt of u een advocaat nodig heeft, is het beter gelijk contact op te nemen. Dit is vrijblijvend. Als u een verklaring gaat afleggen bij de politie en/of als het de eerste keer is dat u in contact komt met politie of justitie raadt zij u dit in ieder geval aan. Neemt u gerust contact op om dit verder te bespreken.

kknm advocaten
Prof. Tulpstraat 16
1018 HA Amsterdam

020-5301440
06-42353438

020-5301449

KvK: 64865797